r9office@gmail.com 044-245188

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CIOคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25642021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 12021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC22/09/2564ข้อมูล
2COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟส่องป้าย และเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 222/09/2564ข้อมูล
3COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
4COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง และรายการตลับลูกดรัม จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
5COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
6COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
7COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
8COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
9COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน14/09/2564ข้อมูล
10COOยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน13/09/2564ข้อมูล
11COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256408/09/2564ข้อมูล
12COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/2564ข้อมูล
13COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน03/09/2564ข้อมูล
14COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 10 จ้างทำป้ายไวนิล ติดตั้งพร้อมโครงไม้ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒03/09/2564ข้อมูล
15COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง03/09/2564ข้อมูล
16COOประกาศราคากลาง จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙)03/09/2564ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CFOข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 92021-09-08ข้อมูล

ติดต่อเรา

ที่อยู่

358 ถนน จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์-แฟกซ์

หมายเลขโทรศัพท์: 044-245188

แฟกซ์: 044-244089

Your message has been sent. Thank you!