R9Healthstation

แผนR9Healthstation

ข้อมูลทั่วไป

จำนวนHealth Station 1616
จำนวนการเข้าใช้งาน 144940
พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงเบาหวานความดัน 27365
เข้ารับบริการสูงสุดระดับเขต
เข้ารับบริการสูงสุดระดับจังหวัด
เข้ารับบริการสูงสุดระดับอำเภอ
เข้ารับบริการสูงสุดระดับสถานพยาบาล
# อำเภอ จำนวนHealthStation ครั้งเข้ารับบริการ เสี่ยงความดัน เสี่ยงเบาหวาน BMIเกิน หมอ2ตรวจสอบข้อมูล
1 เมืองชัยภูมิ 288 39869 7156 3663 17760 10671
2 ภูเขียว 180 37199 4663 1442 16164 1395
3 คอนสวรรค์ 109 9866 1971 564 4486 114
4 หนองบัวแดง 133 8146 888 118 3740 3689
5 บ้านแท่น 71 6832 1325 376 3509 812
6 คอนสาร 97 6161 956 401 2937 1164
7 จัตุรัส 130 5269 1427 355 2783 944
8 เกษตรสมบูรณ์ 160 4414 680 226 2164 2933
9 แก้งคร้อ 104 3382 546 219 1855 2163
10 ซับใหญ่ 37 3361 276 66 1274 3282
11 เนินสง่า 45 2919 553 182 1345 329
12 ภักดีชุมพล 51 2432 577 126 1238 299
13 บำเหน็จณรงค์ 85 1407 358 47 795 288
14 บ้านเขว้า 53 1195 308 121 678 371
15 เทพสถิต 112 1071 298 139 567 51
16 หนองบัวระเหว 3 4 0 0 1 4