เลือกNode:
ข้อมูลทั่วไป

พีรามิดประชากร

ข้อมูลทั่วไป

ประชากร 514,359
อำเภอ/ตำบล 6/71
รพศ/รพท/รพช/รพ.สต. 0/1/5/76
ขรก/พรก/พกส/ลจ.ประจำ/ลจ.ชั่วคราว 1,049/608/24/70/34
อันดับโรคผู้ป่วยนอก

สัดส่วนโรคผู้ป่วยนอกปี2565

สัดส่วนโรคผู้ป่วยนอกปี2561

อันดับโรคผู้ป่วยใน

สัดส่วนโรคผู้ป่วยในปี2565

สัดส่วนโรคผู้ป่วยในปี2561

งบลงทุน

สัดส่วนงบลงทุนปี2565(ประเภท)

สัดส่วนงบลงทุนปี2565(อำเภอ)